Walne Zgromadzenie 2020 Dokumenty do Wglądu

KIERUNKI DZIAŁAŃ FUNDACJI NA ROK 2020

 I.  Działalność gospodarcza Fundacji.

  1. Fundacja  nie prowadzi działalności gospodarczej.
  2. Prowadzenie gabinetu Tlenoterapii Hiperbarycznej Zdrowie dla Ciebie

 II. Działalność statutowa Fundacji.

1. Prowadzenie kampanii promocyjnej Fundacji w celu pozyskania 1% dochodu z odpisu podatkowego:

–  ulotki,

–  plakaty, kalendarzyki

–  informacja w mediach,

–  strona internetowa, facebook

–  promocja w czasie organizowanych imprez i koncertów

2. Wystąpienie z apelem  na forum Rad Miejskich Gminnych oraz Rady Powiatu  o wsparcie Fundacji

3. Zwrócenie się do firm, instytucji, samorządów z  terenu powiatu z informacją o działalności Fundacji oraz  apelem o dokonywanie darowizn na rzecz Fundacji i odpisów podatku.

4. Pozyskiwanie środków od sponsorów, firm oraz innych dostępnych środków zewnętrznych.

5. Zakup lub dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala w miarę posiadanych środków finansowych Fundacji.

6. Uczestnictwo w imprezach lokalnych Powiatu Chrzanowskiego w celu rozpropagowania działalności Fundacji i pozyskiwania środków na jej działalność statutową.

7. Przygotowanie i zorganizowanie cyklicznych imprez w celu pozyskania dodatkowych środków

8. Kontynuowanie akcji „ MIKOŁAJOWA PACZKA”, „Dzień Dziecka” skierowanej do dzieci aktualnie przebywających na Oddziale Dziecięcym oraz dla samego Oddziału Dziecięcego.

10. Zbiórka do SKARBONY  KWESTARSKIEJ  STACJONARNEJ – umieszczonej w holu Szpitala.

11.Organizacja KIERMASZY ŚWIĄTECZNYCH – przy współpracy z Oddziałami : Stacjonarny Psychiatryczny, Dziennym Psychiatrycznym
i Rehabilitacji Neurologicznej.

12.Pozyskanie nowych Fundatorów Fundacji.

13 . Dalsze rozprowadzanie Monografii.

Sprawozdanie z Działalności Fundacji za rok 2019

Sprawozdanie z Działalności Fundacji na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 11 marca 2020 za rok 2019