Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z 3 do 5 osób, a jej pracami kieruje Przewodniczący wybrany przez Członków Komisji spośród siebie. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie Fundatorów na okres 4 lat.

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Zdzisław Wołos
  • Janina Latkowska
  • Wiesław Jaśko
  • Roman Żbik