Podziękowania

FUNDACJA  NA  RZECZ  SZPITALA  POWIATOWEGO  W  CHRZANOWIE

Nr Krajowego Rejestru Sądowego 0000050742

 

 Drodzy Państwo!

 

Zwracamy się do wszystkich Państwa, którzy do tej pory przekazali na rzecz naszej fundacji 1 % podatku od dochodu oraz do tych Państwa, którzy chcieliby zrobić to po raz pierwszy.

Fundacja nasza działa od 1992 roku i jej zadaniem statutowym jest pomoc Szpitalowi Powiatowemu w Chrzanowie, głównie poprzez zakup i współfinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego. Powołana została jako Fundacja Budowy Szpitala w Chrzanowie w czasach budowy nowego szpitala, a po zakończeniu budowy zmieniła nazwę na Fundację na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie nadal służąc pomocą szpitalowi, a tym samym wszystkim jego pacjentom. Od grudnia 2005 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Za  rok  2012  przekazaliście Państwo na rzecz Fundacji kwotę 37 974,40 zł, która stanowiła  część środków przeznaczonych na zakup nowego TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO . Przekazana kwota to 100 000,00zł.

 

Pragniemy zaznaczyć, że nasza fundacja jest organizacją „non profit” i wszyscy członkowie zarządu pracują społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.

Dziękując za dotychczasowe darowizny liczymy na Państwa przychylność również w kolejnych latach.

                                                                                    

                                                                             Zarząd Fundacji w składzie:

                                                                  Grzegorz Michalczyk – Prezes

                                                                            Arkadiusz Pypłacz– Wiceprezes

                                                                            Alicja Kaim – Skarbnik


                                                                          Zbigniew Duda – Członek Zarządu

Teresa Palian – Członek Zarządu

Leszek Kowalski – Członek Zarządu

                                                                         Jacek Boroń – Członek Zarządu

    Anna Brożek-Stanisławska – Członek Zarządu