1%

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU? 

1% podatku dochodowego mogą przekazać:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

JAK MOŻNA PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by móc przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

 •  numer KRS organizacji
 •  przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo ważne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie zostaną przekazane na rzecz organizacji.

Ponadto, jeśli Państwo chcą, mogą zaznaczyć pole „wyrażam zgodę” w sekcji „Informacje uzupełniające”, lub pozostawić to pole puste, gdy chcą Państwo pozostać anonimowymi darczyńcami.

DLACZEGO WARTO PRZEKAZAĆ 1% ?

Przekazując 1% swojego podatku to Państwo samodzielnie decydujecie o tym, co stanie się z częścią Waszych podatków i jak zostaną wykorzystane. Środki pozyskiwane z odpisu 1% podatku są przeznaczane w całości na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

W ostatnich latach Fundacja przekazała środki na rzecz Szpitala m.in. na:

 • Wytwornicę pary przemysłowej o wartości 48 538 zł
 • Doposażenie Izby Przyjęć 10 000 zł
 • Dofinansowanie zakupu elektrycznego rotoru do ćwiczeń 4 000 zł
 • Naprawę tomografu komputerowego 103 104 zł
 • Zakup zestawu NPWT wraz z pakietem startowym do przyspieszonego gojenia trudnych ran za kwotę 12 340,33 zł
 • Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego 100.000,00 zł

Kwoty, które wpłynęły na konto Fundacji z odpisu 1% podatku dochodowego:

 • 2005 r. – 5906,56 zł
 • 2006 r. – 9636,95 zł
 • 2007 r. – 32619,80 zł
 • 2008 r. – 59145,53 zł
 • 2009 r. – 48529,60 zł
 • 2010 r. – 38472,70 zł
 • 2011 r. – 51779,81 zł
 • 2012 r. – 37974,40 zł

 

NR KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO:

0000050742

 Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Chrzanów, ul. Topolowa 16 lok. 115