Zarząd

Zarząd Fundacji wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Fundatorów i składa się z 5-8 osób tj. Prezesa, Wiceprezesa i Członków. W skład Zarządu mogą wchodzić zarówno Fundatorzy jak i osoby nie będące Fundatorami z tym, że 3 osoby spośród Członków Zarządu winny być wyłonione z grona Fundatorów. Kadencja Członków Zarządu trwa 4 lata.

Obecnie:

Prezes: Grzegorz Michalczyk
V-ce Prezes: Arkadiusz Pypłacz
Skarbnik: Alicja Kaim

2015 – 2017

Prezes: Teresa Wojciechowska
V-ce Prezes: Arkadiusz Pypłacz
Skarbnik: Alicja Kaim

Członkowie zarządu:

Anna Brożek-Stanisławska
Zbigniew Duda
Jacek Boroń
Teresa Palian
Leszek Kowalski

 

2011 – 2015

Prezes: Emil Tobolski
V-ce Prezes: Jarosław Bigaj
Skarbnik: Jadwiga Letner
Członkowie zarządu:
Anna Brożek-Stanisławska
Jacek Boroń
Zbigniew Duda
Alicja Kaim
Teresa Wojciechowska

2008-2011

Prezes: Jerzy Kasprzyk
V-ce Prezes: Wiesław Domin
Skarbnik: Jadwiga Letner
Członkowie zarządu: Jacek Boroń
Zbigniew Duda
Kazimierz Poznański
Emil Tobolski

2005-2008

Prezes: Jan Żymankowski
V-ce Prezes: Alicja Kaim
Skarbnik: Jadwiga Letner
Członkowie zarządu: Jacek Boroń
Teresa Palian
Kazimierz Poznański

2003- 2004

Prezes: Aleksander Grzybowski
V-ce Prezes: Maria Siuda
Skarbnik: Władysława Pałka
Członkowie zarządu: Anna Brożek-Stanisławska
Ryszard Kosowski
Jan Żymankowski

2001-2003

Prezes: Aleksander Grzybowski
V-ce Prezes: Roman Żbik
Skarbnik: Władysława Pałka
Członkowie zarządu: Anna Brożek-Stanisławska
Ryszard Kosowski
Jan Żymankowski

1999-2001

Prezes: Aleksander Grzybowski
V-ce Prezes: Roman Żbik
Skarbnik: Władysława Pałka
Członkowie zarządu: Anna Brożek-Stanisławska
Kazimierz Sucheta
Stanisław Rejdych

1996-1999

Prezes: Stanisław Rejdych
V-ce Prezes: Roman Żbik
Skarbnik: Władysława Pałka
Członkowie zarządu: Anna Brożek-Stanisławska
Kazimierz Sucheta
Władysław Tomczyk

1992-1996

Prezes: Zbigniew Żurawik
V-ce Prezes: Ryszard Drabik
Skarbnik: Jadwiga Letner
Członkowie zarządu: Stanisław Kasperczyk
Roman Żbik
Andrzej Litwiński