JUŻ OTWARTY Gabinet Hiperbarii Tlenowej

Z przyjemnością informujemy, że od dziś tj. 18 maja 2020 r. jako Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie prowadzimy w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie GABINET HIPERBARYCZNY Zdrowie dla Ciebie.

Dochód uzyskany z zabiegów będzie przeznaczony na wpieranie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zgodnie ze statutem fundacji.

Zapraszamy na stronę gabinetu lub na FB Zdrowie dla Ciebie w celu umówienia wizyty.

VALEO Przyłbice dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

14 maja 2020 r. na ręce Prezesa Fundacji na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zostało przekazane 1000 szt. przyłbic ochronnych wyprodukowanych przez Valeo w Chrzanowie.

Przyłbice trafią do personelu Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

Pierwszą część już 15 maja 2020 r. otrzymają salowe Naszego Szpitala.

Szczególne podziękowania dla:
Pana Pawła Płużka
Pana Krzysztofa Jabłońskiego
Pana Łukasza Kota

ZRZUTKA.PL Czas na podsumowanie !!!

Dziękujemy za zorganizowanie ZRZUTKI.PL, ogromne zaangażowanie i współpracę:
Widzialna ręka – Chrzanów Agnieszka Dyda i Katarzyna Żak
Zielony Chrzanów Marcin Odrzywołek

oraz Pani Kierownik Apteki Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Pani Małgorzacie Żak za profesjonalne zrealizowanie najpilniejszych potrzeb Szpitala.

Dzięki ZRZUTKA.PL udało się uzbierać 15 017 zł.

A ZRZUTKA.PL to Wy wszyscy, ludzie dobrej woli, którzy zdecydowali się wpłacić swoje pieniądze.

Za zebraną kwotę zakupione zostały środki czystości, materiały jednorazowe do pielęgnacji pacjentów oraz sprzęt jednorazowego użytku wspomagający pracę personelu Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

Łączna wartość zapłaconych faktur to 14851,59 zł

Pozostało nam ze ZRZUTKI.PL 165,41 zł.

2950 zł to kwota jaka wpłynęła do tej pory na konto Fundacji od osób indywidualnych na walkę z COVID-19.

Wymienione pieniądze znajdują się na koncie Fundacji na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie i zostaną przeznaczone na kolejne zakupy produktów niezbędnych Naszemu Szpitalowi.

I jeszcze raz dla przypomnienia kilka zdjęć